Vse storitve na enem mestu

Varstvo otrok

Starši najpogosteje potrebujejo varstvo otrok med šolskimi pocitnicami. Varstvo se lahko izvaja na domu otroka, na domu varuha ali v prostorih posebej namenjenih varovanju otrok. Varovanje otroka lahko poteka individualno ali v manjši skupini, do najvec šest otrok. Varstvo otroka ne predstavlja zgolj cuvanje otroka, ampak je pomembno, da otrok cas preživi aktivno in se ukvarja z aktivnostni, ki spodbujajo njegov razvoj.

Varstvo otrok

Kaj je pomembno pri iskanju varstava za otroka?

  • Varuh ali varuška mora biti vpisan v register varuhov predšolskih otrok, to zagodavlja, da ima strokovno znanje s podrocja varstva otrok in, da nima kriminalne preteklosti.
  • Pomembne so izkušnje z varstvom otrok, predvsem pri najmlajših.
  • Preverite, da je varuh sposoben z otrokom izvajati aktivnosti, ki so primerne otrokovemu razvoju. Za otrokov razvoj je pomembno, da cas v varstvu preživlja aktivno in primerno svoji starosti.
  • Priporocljivo je vedeti ali se varstvo otroka lahko podaljša ob nepredvidljivih dogodkih. Casovna prilagodljivost je ob hitrem nacinu življenja precej pomembna.
  • Ce ne gre za individualno varstvo, je vsekakor potrebno vedeti kako velika bo skupina varovanih otrok.
  • Ce gre za varovanje na domu varuha ali v drugih prostorih je potrebno preveriti ali je dovolj in primerno poskrbljeno za varnost otroka.
  • Ko najdete varuha ali varuško, s katerim ste zadovolji vi in predvsem vaš otrok, ga ne menjajte. Ce otrok v varstvu naveže dobre socialne stike, se pocuti varno, zadovoljno in sprošceno.


Opravljanje dejavnosti dnevno varstvo otrok

Za opravljanje dejavnosti dnevno varstvo otrok potrebujete primerno izobrazbo in potrdilo o nekaznovanosti. Zakon o vrtcih doloca, da morate za varstvo otrok imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s katero izpolnjujete pogoje za strokovnega delavca na podrocju vzgoje in izobraževanja. Varstvo otrok lahko zacnete izvajati, ko se vpišete v register varuhov predšolskih otrok na Ministerstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlogo za vpis v register lahko oddate tudi preko spleta: Vloga za vpis v register varuhov predšolskih otrok

Večji kraji v Sloveniji, kjer ponujajo storitev